Elektropompy odśrodkowe Schmalenberger

Schmalenberger to jedna z najbardziej prestiżowych marek elektropomp odśrodkowych do użytku prywatnego i przemysłowego. Katalog obejmuje bardzo szeroką gamę modeli w wykonaniach standardowych i specjalnych:

• pompy o osi poziomej i pionowej
• pompy zanurzeniowe lub do podłączenia zewnętrznego
• pompy z wirnikiem otwartym, zamkniętym lub cofniętym
• pompy jednostopniowe nisko i średniociśnieniowe lub wielostopniowe wysokociśnieniowe
• pompy samozasysające dla płynów zawierających powietrze
• pompy przyłączane lub pompy cyrkulacyjne bez uszczelnienia.

Produkty firmy Schmalenberger gwarantują zawsze wysoką jakość i maksymalną skuteczność energetyczną.

This website uses cookies to enhance the user experience. By using our site you agree to all cookies in accordance with our Prywatność.