SAFI-E-E

DZIĘKI FILTROM SBEV NIE ZUŻYWASZ TKANINY FILTRUJĄCEJ!

SAFI-E-E

SAFI-E-E

Oczyszczacz automatyczny podciśnieniowy z tkaniną filtracyjną stałą do instalacji scentralizowanych. Wydajność od 350 do 2800 l/min

Automatyczne filtry podciśnieniowe serii SAFI-E-E służą do oczyszczania chłodziw.

Zalety

 • Stosowane we wszystkich typach obrabiarek
 • Suchy i zwarty osad
 • Nie wymaga użycia żadnego materiału filtrującego
 • Samoczyszcząca
 • Działanie automatyczne oraz w trybie ciągłym
 • Doskonałe do instalacji scentralizowanych i wysokich natężeń przepływu
 • Niskie zużycie energii
 • Prosta konserwacja
 • Wysoki stopień filtracji dzięki cienkiej płycie osadowej
 • Solidna i niezawodna konstrukcja
 • Większa wydajność dzięki mocnej pompie próżniowej
 • Przeznaczony do użycia z włókniną
 • Osprzęt elektryczny na życzenie

Działanie

Zabrudzony płyn, prowadzony za pomocą rozdzielacza, który zapobiega turbulencjom, dostaje się na tkanina stała. Turbina wytwarza próżnię zasysając powietrze ze szczelnej komory znajdującej się pod warstwą filtracyjną: różnica ciśnień między komorą a zewnętrzem umożliwia cieczy przejście przez tkaninę. Po osiągnięciu próżni w komorze płyn jest przekazywany do zbiornika za pomocą pompy i wraca do obiegu. Efekt próżni zwiększa wydajność, pozwala zwiększyć grubość panelu filtrującego i, poprzez zassanie powietrza, uzyskanie suchych i zwartych odpadów. Gromadzenie się cząstek stałych zatyka medium filtracyjne powodując podniesienie się cieczy. Po osiągnięciu maksymalnego ustawionego poziomu wyłącznik pływakowy uruchamia czyszczenie tkaniny, które odbywa się za pomocą strumienia płynu pod wysokim ciśnieniem wypływającego z dysz w przeciwnym kierunku. Równocześnie tkanina przesuwa się do przodu przenoszona przez taśmę z siatki metalowej znajdującą się pod nią i wyczyszczona w ten sposób tkanina staje się ponownie gotowa do filtrowania. Osad zdjęty z tkaniny za pomocą obrotowej szczotki jest wyładowywany do zbiornika na odpady. Dzięki posuwaniu się taśmy w krótkich ruchach, odnawia się tylko niewielka część medium filtracyjnego, co zwiększa dokładność filtrowania, ponieważ płyn przechodzi zawsze przez tworzącą się warstwę. Faza czyszczenia tkaniny nie przerywa procesu filtrowania, nie jest konieczny dodatkowy zbiornik przejściowy!

Więcej informacji o produkcie

This website uses cookies to enhance the user experience. By using our site you agree to all cookies in accordance with our Prywatność.