SBV

DLA UZYSKANIA LEPSZEGO EFEKTU FILTROWANIA WYBIERZ TKANINY FILTRA!

SBV

SBV

Oczyszczacz automatyczny podciśnieniowy włókninowy. Wydajność od 700 do 950 l/min

Łącząc niewielkie rozmiary z bardzo dużymi wydajnościami, te automatyczne filtry podciśnieniowe serii SBV służą do oczyszczania chłodziw.

Zalety

 • Stosowane we wszystkich typach obrabiarek
 • Suchy i zwarty osad
 • Zmniejszone zużycie tkaniny filtrującej
 • Działanie automatyczne oraz w trybie ciągłym
 • Mniejsze koszty inwestycji
 • Niskie zużycie energii
 • Zwarta budowa
 • Prosta konserwacja
 • Wysoki stopień filtracji dzięki cienkiej płycie osadowej
 • Niewielkie wymiary
 • Solidna i niezawodna konstrukcja
 • Większa wydajność dzięki mocnej pompie próżniowej
 • Dostępny z automatyczną nawijarką tkaniny z oddzielaniem osadów
 • Osprzęt elektryczny na życzenie

Działanie

Zabrudzony płyn, prowadzony za pomocą rozdzielacza, który zapobiega turbulencjom, dostaje się na tkaninę filtrującą. Turbina wytwarza próżnię zasysając powietrze ze szczelnej komory znajdującej się pod warstwą filtracyjną: różnica ciśnień między komorą a zewnętrzem umożliwia cieczy przejście przez tkaninę. Po osiągnięciu próżni w komorze, płyn jest przekazywany do zbiornika za pomocą pompy i wraca do obiegu. Efekt próżni zwiększa wydajność, pozwala zwiększyć grubość panelu filtrującego i, poprzez zassanie powietrza, uzyskanie suchych i zwartych odpadów. Gromadzenie się cząstek stałych zatyka medium filtracyjne powodując podniesienie się cieczy. Po osiągnięciu maksymalnego ustawionego poziomu wyłącznik pływakowy uruchamia przesuwanie się taśmy. Zatkana tkanina jest transportowana do zbiornika na odpady, podczas gdy czysta tkanina jest ponownie gotowa do filtrowania. Automatyczna nawijarka do tkaniny (opcjonalna) umożliwia usunąć osady. Dzięki posuwaniu się taśmy w krótkich ruchach, odnawia się tylko niewielka część medium filtracyjnego, co pozwala zoptymalizować zużycie tkaniny i zwiększa dokładność filtrowania, ponieważ płyn przechodzi zawsze przez tworzącą się warstwę. Fazy przesuwania się tkaniny nie przerywają procesu filtrowania, nie jest konieczny dodatkowy zbiornik przejściowy! Czujnik końca tkaniny (opcjonalny) sygnalizuje, że rolka powinna być wymieniona.

Więcej informacji o produkcie

This website uses cookies to enhance the user experience. By using our site you agree to all cookies in accordance with our Prywatność.