PV

ODZYSKAJ PŁYN DO CIĘCIA I PONOWNIE WYKORZYSTAJ POWSTAŁE WIÓRY DZIĘKI WIRÓWCE LANNER!

PV

PV

Wirówka paraboliczna Lanner działająca w trybie ciągłym do odolejania wiórów

Wydajność do 2500 kg/h

Zalety

  • Działanie w trybie ciągłym
  • Długi okres eksploatacji
  • Wykonanie wysoko odporne na zużycie
  • Uruchomienie bez drgań
  • Optymalny stopień wysuszenia wiórów
  • Zwarta budowa
  • Zmniejszone koszty konserwacji
  • Prosta konserwacja

Działanie

Wilgotne wióry są wkładane do wirówki za pomocą zbiornika samowyładowczego i spadają na obracający się bęben. Siła odśrodkowa popycha wióry w kierunku ścianek bębna. Wióry poruszają się w górę na sicie płytkowym: na tym etapie chłodziwo oddziela się od wiórów. Osuszone wióry są wypychane poza górny poziom bębna i wychodzą dołem z wirówki przez zbiornik wyładowczy. Odzyskana ciecz przechodzi przez wewnętrzny kanał wirówki i jest zbierana w zbiorniku, z którego może być zwrócona do produkcji lub przepompowana do dalszego przetwarzania.

Więcej informacji o produkcie

This website uses cookies to enhance the user experience. By using our site you agree to all cookies in accordance with our Prywatność.