ROLL-C

DLA UZYSKANIA LEPSZEGO EFEKTU FILTROWANIA WYBIERZ TKANINY FILTRA!

ROLL-C

ROLL-C

Filtr grawitacyjny włókninowy Wydajność od 850 do 1800 l/min

Automatyczne filtry grawitacyjne serii ROLL-C służą do oczyszczania chłodziw.

Zalety

 • Stosowane we wszystkich typach obrabiarek
 • Niższe zużycie tkaniny filtrującej dzięki czujnikowi poziomu cieczy firmy Filtra
 • Działanie automatyczne oraz w trybie ciągłym
 • Mniejsze koszty inwestycji
 • Niskie zużycie energii
 • Ograniczona konserwacja
 • Może być używany do różnych poziomów filtrowania
 • Prosta instalacja
 • Solidna i niezawodna konstrukcja
 • Zoptymalizowany łańcuch transportowy tkaniny
 • Dostępny z automatyczną nawijarką tkaniny z oddzielaniem osadów
 • Osłona wraz z systemem zapobiegającym skraplaniu na żądanie
 • Specjalne rozwiązania z filtrami Roll-C w ustawieniu nakładkowym
 • Specjalne rozwiązania z filtrami Roll w ustawieniu nakładkowym
 • Osprzęt elektryczny na życzenie

Działanie

Il liquido sporco, condotto mediante un distributore che impedisce le turbolenze, scorre attraverso il tessuto filtrante e, ripulito, giunge nel serbatoio sottostante e rimesso in circolo da una pompa. Sul tessuto si depositano le particelle di sporco formando un ulteriore strato filtrante di elevata qualità che aumenta il grado di filtrazione. L'accumulo di particelle solide intasa il mezzo filtrante causando l'innalzamento del liquido. Al raggiungimento del livello massimo stabilito, l'interruttore a galleggiante dà l'avvio all’avanzamento del nastro. Il tessuto intasato è trasportato in un contenitore di raccolta dei rifiuti, mentre del tessuto pulito è di nuovo pronto per la filtrazione. Grazie ad avanzamenti brevi del nastro, si rinnova solo una piccola parte del mezzo filtrante, con i vantaggi di ottimizzare il consumo di tessuto e di incrementare la finezza del filtraggio, poiché il liquido passa sempre attraverso lo strato creatosi. Le fasi di avanzamento del tessuto non interrompono il processo di filtrazione, non è necessario un serbatoio supplementare di transito! Un sensore di fine rotolo di tessuto (opzionale) dà il segnale che il rotolo deve essere sostituito.

Zabrudzony płyn, prowadzony za pomocą rozdzielacza, który zapobiega turbulencjom, przechodzi przez tkaninę filtrującą i, oczyszczony, dostaje się do zbiornika i wraca do obiegu za pomocą pompy. Na tkaninie osadzają się cząsteczki brudu tworząc następnie warstwę filtrującą o wysokiej jakości, która zwiększa stopień filtracji. Gromadzenie się cząstek stałych zatyka medium filtracyjne powodując podniesienie się cieczy. Po osiągnięciu maksymalnego ustawionego poziomu wyłącznik pływakowy uruchamia przesuwanie się taśmy. Zatkana tkanina jest transportowana do zbiornika na odpady, podczas gdy czysta tkanina jest ponownie gotowa do filtrowania. Dzięki posuwaniu się taśmy w krótkich ruchach, odnawia się tylko niewielka część medium filtracyjnego, co pozwala zoptymalizować zużycie tkaniny i zwiększa dokładność filtrowania, ponieważ płyn przechodzi zawsze przez tworzącą się warstwę. Fazy przesuwania się tkaniny nie przerywają procesu filtrowania, nie jest konieczny dodatkowy zbiornik przejściowy! Czujnik końca tkaniny (opcjonalny) sygnalizuje, że rolka powinna być wymieniona.

Więcej informacji o produkcie

This website uses cookies to enhance the user experience. By using our site you agree to all cookies in accordance with our Prywatność.