MZF

İMHA EDİLECEK FİLTRELEME MALZEMESİ KULLANMADAN AZAMİ FİLTRASYON SEVİYESİ!

MZF

MZF

Turbo ayırıcılı manul santrifüj arındırıcı Taşıma hacmi 150 litre/dakikaya kadar

Sıvılar için turbo ayırıcılı manuel arındırıcılar, filtrasyon malzemeleri olmadan

Avantajlar

  • Filtrasyon sonucu 1-10 µm
  • Herhangi bir filtre edici sarf malzemesi yoktur
  • Minimum imha maliyeti
  • İşlemelerde mükemmel finiş
  • Çabasız bakım
  • Zaman içinde kanıtlanmış filtrasyon yöntemi
  • Sağlam ve güvenilir yapı

MZF

İşleyiş

Kirli su santrifüjün alt kısmından aspire edilir veya üstten tambura sokulur. Rotor ile yaratılan merkezkaç kuvvete maruz kalan akışkan farklı özgül ağırlıklara sahip bileşenlerine ayrılır. Daha ağır katı partiküller rotorun cidarlarında birikirler. Temizlenen sıvı bir boru ile çıkartılır. Tamburun içinde biriken katı partiküller belirli bir miktara ulaştığında operatör toplama sepetini çıkartır ve temiz olanı (donanımda verilen) yerine yerleştirir. Yüksek hızlı rotor yüksek seviyelerde filtrasyonlar sağlar.

Ürün hakkında daha fazla bilgi

This website uses cookies to enhance the user experience. By using our site you agree to all cookies in accordance with our Gizlilik.